https://www.heiper.nl/dienst-back-up-verbeterd/n149c29
088 434 737 0 ondersteuning@heiper.nl Klantportaal
 
Heiper ICT

Na vele jaren gebruik te hebben gemaakt van dezelfde software voor onze back-up oplossing zijn we sinds kort overgestapt. En dat is goed nieuws! Er zijn veel verbeteringen te noemen ten opzichte van de oude back-up software. Met dit bericht willen we kort en bondig deze verbeteringen noemen.

Betrouwbaarheid

De nieuwe software die voor de dienst back-up gebruikt wordt maakt veel minder fouten. Dat weten we, want we hebben al een lang en intensief testtraject achter de rug. Back-ups slagen simpelweg vaker zonder fouten of waarschuwingen, en dat komt ten gunste van de betrouwbaarheid.

Daarnaast is het mechanisme totaal anders dan het voorgaande. Onder andere door een betere compressietechniek is het nu mogelijk om op server vier maal per etmaal en bij werkplekken een maal per etmaal een back-up te maken. Daarbij komt dat er van deze dagelijkse back-ups een bewaartermijn van 31 dagen wordt toegepast. Naast deze 31 dagen wordt er dan ook nog een archief (back-up van de afgelopen maand) eens per maand opgeslagen. Dit met een bewaartermijn van zeven jaar!

Uiteraard wordt alles nog steeds versleuteld (zelfs beter versleuteld) en daarmee veilig naar het rekencentrum verstuurd. Nu niet meer naar Dronten, maar naar Amsterdam.

Opslagcapaciteit

Waar voorheen in stappen van 25 GB werd gerekend, beschikken we nu over veel meer opslagcapaciteit. De opslagcapaciteit wordt nu in stappen van 100 of 500 GB gerekend. Daarbij wordt bij de berekening alleen naar de daadwerkelijke opslagcapaciteit gekeken. In de benodigde opslagcapaciteit wordt dus niet meer gekeken naar de data die in de bewaartermijn zit. En dat is fijn, want we bewaren nu alles voor 7 jaar!

Eenvoudiger

Het product is niet alleen beter, maar ook eenvoudiger geworden. Door simpelweg minder diversiteit is het voor u als klant en gebruiker een stuk overzichtelijker geworden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Er zijn nog maar vier modulen, werkplek back-up, server back-up, 100 GB extra en 500 GB extra.
  • De inzichten (zeker vanuit het klantportaal) zijn heel overzichtelijk. In een oogopslag is de juistheid van de back-up van de afgelopen maand te zien.
  • We back-uppen alles. U bent dus niet meer verantwoordelijk om zelf aan te geven wat wel en wat niet meegenomen hoeft te worden in de back-up. Dit is niet alleen heel duidelijk, maar komt zeker ook ten gunste van de betrouwbaarheid van de oplossing.
  • We hoeven minder vaak te bellen om het computersysteem over te nemen inzake onderhoud of beheer. Dit geldt met name voor werkplek back-up. We kunnen met de nieuwe software in veel gevallen gewoon op afstand bij de software.

Functionaliteiten

Zeker bij een werkplek back-up ging het mis wanneer het computersysteem uit stond. Dat de back-up dan overgeslagen werd is natuurlijk logisch, maar we moesten dan wel wachten tot de eerst volgende cyclus. Met de nieuwe software wordt wanneer een back-up overgeslagen is, gelijk bij het opstarten alsnog het systeem voorzien van een back-up.

Daarnaast is het nu ook mogelijkheid om de back-up niet alleen in het rekencentrum te bewaren, maar ook een kopie op uw eigen locatie (op bijvoorbeeld een externe harde schijf). Daarmee kan in geval van nood ontzettend snel data teruggezet worden.

Dienstbeschrijving

Voor een volledige en technische beschrijving van de gehele dienst is er een dienstbeschrijving opgesteld. Deze beschrijving wordt op heel korte termijn beschikbaar gesteld in het klantportaal.

Ondersteuningsteam Ondersteuning (op afstand)

Om uw computer op afstand over te nemen om werkzaamheden uit te voeren, is het noodzakelijk om Teamviewer*software te downloaden en te starten. Klik hiervoor op de onderstaande knop. Het bestand moet u vervolgens uitvoeren/installeren. Vervolgens Teamviewer opstarten en het ID dat in uw scherm verschijnt doorgeven aan een medewerker van ons ondersteuningsteam.

Support software downloadenSupport software downloaden

*TeamViewer is een programma dat ons ondersteuningsteam gebruikt om een verbinding te kunnen maken met uw computer.